, 17. , : Donats, Konstance

Šodien Melnā piektdiena! (2)

Šīs dienas un datuma kombinācija – 13.datums piektdienā – daudzviet pasaulē tiek uzskatīta par pagalam neveiksmīgu, to mēdz saukt arī par Melno piektdienu un māņticīgiem ļaudīm tā ir visīstākā šausmu diena.
Kāpēc, kamēr vieni sauc: „Paldies dievam, piektdiena ir klāt!” un rosīgi plāno vakara izklaides, otri šo dienu cenšas pavadīt pēc iespējas klusi un mierīgi?
Kāpēc piektdiena „melna”?
Zināms, ka ar skaitli 13 saistītā māņticība sastopama gandrīz visur Eiropā un Amerikā, kur vēsturiski izplatījusies kristīgā ticība un kultūra. Skaitļa 13 negatīvā nozīme tiek saistīta ar to, ka Svētajā vakarēdienā bijuši trīspadsmit dalībnieki, un tieši trīspadsmitais bijis Jūda.
Tikpat plaši izplatīta ir arī ticība nedēļas laimīgajām un nelaimīgajām dienām, un lielākā daļa šo ticējumu ir saistīti tieši ar piektdienu.
Pretēji pagāniem, kristieši piektdienu uzskata par nelaimīgāko nedēļas dienu, jo gan Ādams un Ieva aizliegto augli baudījuši piektdienā, gan tieši piektdienā Kristus ticis sists krustā. Savukārt musulmaņi apgalvo, ka Ādams ticis radīts piektdienā un Ādams un Ieva arīdzan nomiruši piektdienā.
Kāpēc par nelaimīgu sāka uzskatīt kombināciju „skaitlis 13 un piektdiena” nav īsti skaidrs, , kaut gan par to ir daudz teoriju. Tā saucamā „Melnā piektdiena” tiek saistīta gan ar Templiešu ordeņa iznīcināšanu 1312.gadā, gan ar Lielās Depresijas sākumu pēc biržu krīzes 1927.gadā.
Taisnības labad gan jāpiebilst, ka šī kombinācija visticamāk salikta kopā tikai divdesmitajā gadsimtā un leģendu lielā mērā radījuši sensāciju kārie masu mediji.
Kā mūs ietekmē šī diena?
Daži pētījumi apgalvo, ka piektdienā, ja tā iekrīt trīspadsmitajā datumā, uz ceļiem notiek vairāk avāriju un negadījumu nekā parastā piektdienā. Savukārt citi pētnieki esot noskaidrojuši, ka šīs diena esot daudz veiksmīgāka nekā citas, jo cilvēki ir daudz uzmanīgāki un viņus mazāk piemeklē nelaimes.
Visticamāk, taisnība ir abiem apgalvojumiem un tam varētu būt psiholoģisks izskaidrojums.
Piektdiena, 13. datums, patiesi var pārvērsties par neveiksmju pilnu dienu tad, ja cilvēks ir noskaņojies, ka varētu notikt kas slikts, īpaši pie tā piedomā un, pastiprināti pievēršot uzmanību 13. datumam, it kā piesauc nelaimi. Ja cilvēks tic, ka piektdiena, 13. datums, var būt arī lieliska diena, tā droši vien arī būs.
Zinātniski bailes no cipara “13” sauc par tridekafobiju. Sadzīvē tās atpazīstam, kad lidmašīnās neatrodam 13.vietu, viesnīcās – 13.istabu, slimnīcās – 13.palātu, augstceltnēs – 13.stāvu. Ārzemēs citkārt mājas numuram 11 seko 15 vai 11a.
Baidīties vai tomēr nē?
Kādas apdrošināšanas kompānijas pagājušajā gadā veiktais pētījums liecina, ka Latvijas iedzīvotāji „Melnajai piektdienai” vairs netic un uzskata, ka piektdiena 13.tais ne ar ko neatšķiras no citām dienām.
Aptaujas rezultāti rāda, ka tikai 2% iedzīvotāju tic, ka piektdien, 13.datumā var notikt kāda nelaime. Tikai 1% iedzīvotāju šajā dienā patiešām ir saskārušies ar kādu negadījumu. 66% aptaujāto tam pilnībā netic, un no tiem 13% uzskata, ka „Melnā piektdiena” ir māņticība.
Tomēr cilvēki joprojām ir piesardzīgi. Gandrīz katrs piektais Latvijas iedzīvotājs izvairītos šajā dienā rīkot savas kāzas, veikt plānotu operāciju vai doties ceļojumā ar kuģi. Daudzi nelidotu ar lidmašīnu, neveiktu lielas operācijas ar naudu, neparakstītu līgumus un neveiktu lielus pirkumus. Tikai 0,4% aptaujāto šī diena ir laimīgāka nekā citas!
Ne apdrošinātāji, ne VUGD nav novērojuši, ka piektdiena 13.datums ar ko īpaši atšķirtos no citām dienām. Bet ugunsdzēsēji apgalvo, ka ugunsgrēku statistiku vairāk ietekmē pilnmēness, brīvdienas un, lai cik tas skumji nebūtu, arī pensiju izmaksu dienas.
 


 

  • : 0

»