Aitas, ēdot zāli, uzturēs šīs teritorijas vizuāli skaistas un sakārtotas, bet poligona apsaimniekotāji taupīs videi svarīgos elektroenerģijas resursus un citus resursus, kas nepieciešami, lai regulāri pļautu un uzturētu teritoriju kārtībā, informē "Getliņi".

 

Jēru ganāmpulka uzturēšanās poligona teritorijās kā ganībās ir unikāla pieredze Eiropas poligonu vidū. Lēmums par ganāmpulka iegādi pieņemts pēc konsultācijām ar dzīvnieku ekspertiem un rūpīgas situācijas izvērtēšanas.

 

Šogad "Getliņi" plāno uzsākt vēl vienu jaunu ekoloģiskās saimniekošanas projektu – elektroenerģijas ražošanas procesā radītā siltuma izmantošana tomātu audzēšanā poligona teritorijā.

 

Atkritumu poligonu "Getliņi" Rīgas rajona Stopiņu novadā apsaimnieko SIA "Getliņi EKO".