, 17. , : Artūrs, Mečislavs, Artis, Arsenijs

Kampars: piešķirts finansējums kredītu un garantiju programmu īstenošanai uzņēmēju atbalstam (0)

Ekonomikas ministrija parakstījusi līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par programmas „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” īstenošanu, piešķirot 63 228 456,3 EUR (44 437 212 LVL)...

un līgumu ar valsts SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” par programmas „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” īstenošanu, piešķirot 20 milj. latu.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars uzsver: „Līdz ar šo līgumu noslēgšanu uzņēmējiem valsts garantijas un valsts izsniegtie kredīti būs pieejami daudz plašākā apjomā. Valsts atbalsta mērķis ir veicināt Latvijas komersantu konkurētspēju, sekmēt jaunu tirgu apgūšanu un nostiprināšanos esošajos. Es ceru, ka Latvijas uzņēmēji aktīvi izmantos šo valsts atbalstu un dos savu ieguldījumu ekonomikas „sildīšanā””.

 

Programmas „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” mērķis ir nodrošināt komersantiem pieeju finansējumam komercdarbības attīstībai un Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanai, saņemot aizdevumus situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā un bankas komersantu novērtē kā pārāk riskantu.

 

Hipotēku bankas valdes priekšsēdētājs Inesis Feiferis atzina, ka „pateicoties valsts budžeta un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, Hipotēku banka varēs kreditēt lielos komersantus un citu banku klientus. Tas ir labs papildinājums valdības uzņēmējdarbības attīstības programmām, savukārt, uzņēmējiem atkal būs izaicinājums pierādīt savu nākotnes plānu dzīvotspēju, kas šajos ekonomiskajos apstākļos ir liels pārbaudījums.”

 

Aizdevumi tiks izsniegti saskaņā ar MK noteikumiem par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai. Programma tiek finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un Hipotēku bankas līdzekļiem. Kopējais finansējuma apjoms ir 60,6 milj. lati, tajā skaitā, publiskais finansējums – 45,4 milj. lati un Hipotēku bankas finansējums – 15,2 milj. lati. Aktivitātes ietvaros komersanti varēs saņemt apgrozāmo līdzekļu aizdevumus un investīciju aizdevumus. Kopējā aizdevumu summa vienam komersantam nedrīkst pārsniegt 6 milj.Ls.

 

Līdz šim Hipotēku bankas Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas ietvaros Hipotēku banka izsniegusi kredītus 98 uzņēmējiem par kopējo summu 25 milj. latu.

Savukārt, programmas „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” mērķis ir nodrošināt komersantiem pieeju finansējumam komercdarbības attīstībai un Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanai, saņemot garantijas situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā un bankas komersantu novērtē kā pārāk riskantu.

 

Latvijas Garantiju aģentūras direktors Ivars Golsts norāda: ”Līguma ar EM parakstīšanas rezultātā LGA pamatkapitāls palielināsies par 20 miljoniem latu, radot finanšu bāzi garantiju sniegšanai par aptuveni 100 miljoniem latu.”

 

Viens komersants aktivitātes ietvaros var saņemt garantijas līdz 3 milj. EUR investīciju veikšanai, apgrozāmajiem līdzekļiem, finanšu līzingam, kā arī faktoringam, kurā parādnieki ir Latvijā reģistrēti komersanti, un klients (komersants) saskaņā ar noslēgto faktoringa līgumu atbild faktoram (kredītiestāde vai tās meitas sabiedrība) par nodotā vai nododamā prasījuma drošību. Atbalstu nepiešķir par spēkā esošām finanšu saistībām (izņemot atbalstu, kuru var piešķirt, ja garantijas sniedz aizdevumu investīciju veikšanai un finanšu līzingam ar nosacījumu, ka pamatsummas atmaksa ir atlikta vismaz uz gadu, bet ne vairāk kā uz diviem gadiem).

 

LGA jau šobrīd saņēmusi 16 uzņēmumu pieteikumus garantiju saņemšanai un jau apstiprinājusi garantiju piešķiršanu 8 uzņēmumiem.

 


 

  • : 0

»