, 25. , : Rodrigo, Rauls

Pūpolsvētdiena jeb Palmu svētdiena (0)

Šodien visā Rietumu kristīgajā Baznīcā tiek svinēta Palmu svētdiena, taču tā kā Latvijas klimatiskajos apstākļos neaug palmas, bet gan šajā laikā krāšņi zied pūpoli, šī diena ir nosaukta par Pūpolsvētdienu.

Pūpolsvētdiena ievada Kluso nedēļu, kas simbolizē Jēzus dzīves pēdējo nedēļu. Kristus šajā dienā iejāja Jeruzalemē. Kaut arī Jēzus iejāja Jeruzalemē uz ēzelīša, viņš tika sagaidīts kā ķēniņš. Cilvēki māja ar palmu zariem, klāja viņa ceļā drēbes un sauca "Ozianna Dāvida dēlam!". Tādēļ šī diena nosaukta par Palmu svētdienu. Zīmīgi, ka šie paši ļaudis vēlāk bija tie, kas Poncijam Pilātam pieprasīja sist Jēzu krustā, jo cilvēki sagaidīja, ka viņš būs cita veida ķēniņš, nevis tāds, kas tika piesists pie krusta.

 

Klusā nedēļa ir Lielā gavēņa jeb Kristus ciešanu laika pēdējā nedēļa. Šajā laikā ikviens cilvēks ir aicināts atcerēties 40 dienas, kurās Jēzus tuksnesī lūdza Dievu un gavēja pirms savas publiskās darbības uzsākšanas, kā arī gatavoties Lieldienām - Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētkiem.

Šis ir īpaši labvēlīgs laiks, lai noliktu visus savus smagumus, grēkus, saņemtu piedošanu, svētību un stiprinājumu ticībā. Tas upuris, ko Kristus nesa, mirstot krusta nāvē, ir nests katra cilvēka dēļ.


Mūsu zemē Lieldienu laikā parasti viskrāšņāk zied pūpoli, tāpēc Latvijā šo dienu biežāk mēdz saukt par Pūpolsvētdienu.

 

Pūpolsvētdienas un Klusās nedēļas notikumi aicina pieminēt Kristus ciešanu ceļu, kā arī mudina pārdomāt, vai mēs ar savu būtību stāvam aiz tā, ko runājam.


Lieldienas šogad tiks svinētas 11.aprīlī un 12.aprīlī.

 

  •  
  •  
  •  

 


 

  • : 0

»